Δείκτης (CFDs) Exp Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%